Innbetalinger av medlemskontingent strømmer inn

Pr 26.04.2017 har 132 medlemmer av totalt 488 fakturerte betalt medlemskontingenten til historielaget.

Vi takker så langt og regner med at det vil komme en jevn strøm frem til fristen som er satt til neste fredag 5. mai.

Som vi ser har vi takket være vårt nye medlemsregister levert av Styreweb en løpende oppdatering med innbetalingene så lenge alle benytter det vedlagte KID nummer ved betaling av kontingenten.Mvh

Kristian Skaane
Nestleder

Medlemskontingent er sendt ut

Faktura er nå blitt sendt ut til alle medlemmer.

De vi har registrert e-post til vil motta faktura som en .pdf fil lik den dere ser på bildet over her.

De medlemmer vi ikke har e-post til vil motta et brev fra historielaget og styreweb med vedlagt faktura.

Vennligst benytt KID nummer som er påført fakturaen slik at vi vet at det er DU som faktisk har betalt. Betalingsfristen er 5. mai.

 

Mvh Styret.

1 2 3 31