Gamle Akersdøler dukker opp

1-96Ved gjennomgang på det lokalhistoriske rommet på Bjerke Bibliotek har det dukket opp Akersdølen utgaver helt tilbake til nr 1-1996. 🙂

Klikk på bladet til venstre for å lese det…

Vi vil få scannet inn og publiser de her på hjemmesiden så raskt vi har mulighet.

Dette betyr at vi nå har alle 21 årgangene av Akersdølen.

Fortsatt god sommer til alle.

1 2 3 25