Innkalling til årsmøte 2017

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Tirsdag 28. februar kl. 19:00 i Stabburet, Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2016.
  4. Regnskap 2016.
  5. Budsjett 2017.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2017.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Foredrag om byens historie holdes etter pausen av Byantikvar – Janne Wilberg

Vel møtt!

Styret

Årbok 1997 er tilgjengelig som pdf fil

Styret ønsker å rette en stor takk til tidligere kasserer Arvid LarsenHan har på oppdrag skannet hele 1997 boken slik at den nå kan leses som en digital fil.

Vi har også alle artiklene tilgjengelige som enkeltfiler om noen ønsker det så kan dette sendes etter avtale på mail.

Klikk på bilde av boka for å åpne pdf filen.

Vi har byttet medlemsregister

Vi har fra nyttår byttet fra medlems systemet Alphareg til det systemet mange norske foreninger bruker. StyreWeb er et verktøy for å forenklenkle hverdagen til styret.

De av våre medlemmer vi mangler enten telefon eller e-post på vil i disse dager motta et brev i postkassen sendt fra historielaget og Styreweb med en link og en kode for å logge seg inn i Styreweb slik at man kan legge inn riktig info om seg selv.

Siden vi har over 500 medlemmer håper vi dere har forståelsen for at dette er en jobb vi ikke kan sitte å gjøre manuelt i styret.

Grunnen til at vi tidligere ikke har hatt behov for epost har å gjøre med at det først i den siste tiden har gjort seg behov for å kunne kommunisere mere direkte med medlemmene en det vi har gjort tidligere.

Om det er noen som helst spørsmål kan man ringe meg og jeg vil besvare de spørsmål så godt jeg kan.

mvh

Kristian Skaane

Nestleder

mobil:480 99 135

 

Åpne Styreweb hjemmeiside i nytt vindu.

Her er litt enkel info om Styreweb.

Styrearbeid i foreninger er en utbredt aktivitet i Norge, og innvolverer mange aktører og foresatte.
Med bakgrunn i egne erfaringer fra styrearbeid i ulike foreninger ble StyreWeb etablert i 2006. Siden den gang har vi sammen med kundene utviklet mange nyttige funksjoner som er til stor hjelp i driften av ulike typer lag og foreninger.
Den sentrale ideen er å bidra til at styret bruker mindre dugnadstimer på intern administrasjon, og heller retter innsatsen utover og mot den aktiviteten som foreningen faktisk driver med.
StyreWeb er 100% nettbasert, og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere. På denne måten sikres stabil drift, og kontiunitet i styrearbeidet.

1 2 3 30