Kristi Himmelfartsdag på Liastua med Vaffler og Pilegrimsvandring over Gjelleråsen

I samarbeid med Høybråten, Fossum og Stovner menighet og Seniorgutta i HSIL ønsker vi velkommen til utendørs gudstjeneste på Liastua torsdag 18. mai 2023

Gudstjenesten med nattverd begynner kl 12:00

Groruddalen historielag serverer gratis vafler.
Vi oppfordere til at man kjøper kaffe/drikke til støtte for HSIL.

Etter gudstjenestehn vil Jan Arne Tangerud ta med de som ønsker dette på en liten vandring langs pilegrimsleden over Gjelleråsen.

Velkommen til Liastua.

Årsmøte 2023

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Mandag 20. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2022.
  4. Regnskap 2022.
  5. Budsjett 2023.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2023.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 06.03.2023.

Vel møtt!

Styret

1 2 3 4 59