Status Akersdølen nr 2-2022

Akersdølen nr 2, 2022 er under produksjon.

Bladet har dessverre blitt litt forsinket, da redaktøren for 7 uker siden fikk sitt barn nr 2, en sønn som har fått navnet Johannes.

Jeg regner med å sende bladet til trykkeriet så raskt jeg får referatet fra årbok lanseringen.

Mvh Kristian Skaane.

1 2 3 4 5 59