Bildebasen kopiert over til historiebilder.no

Hei.

Etter å ha hatt bildebasen på eget web-hotell i litt over et år vil historielaget nå følge etter Søndre Aker historielag og flytte bildebasen inn i fellesdatabasen på historiebilder.no

Lenken på hjemmesiden vil bli endret til ny adresse så raskt overføringen av bildene er utført.

Vedlikehold av selve databasen som kjører på programmet Omeka driftes nå av firmaet Libriotech AS. Dette er igjen et samarbeid styrt av fellesrådet for historielagene.

Det er nå 9 bildesamlinger på historiebilder.no

Mvh Webmaster Kristian.

1 2 3 4